Naujienos

Susirinkimas 2024

2024 m. gegužės mėn. 4 d. 11.00 val. Babinių 28-oji Nr. 33 (vandenvietės sklype) įvyks S/B Laimė visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2023 metus;
2. Revizoriaus ataskaita už 2023 metus;
3. Pajamų ir išlaidų už 2023 metus finansinės ataskaitos patvirtinimas;
4. Numatoma atlikti darbus per 2024 metus;
5. Mokesčių 2024 metams nustatymas;
6. Pajamų ir išlaidų 2024 metams projekto patvirtinimas;
7. Einamieji klausimai.

Bendrijos narių dalyvavimas būtinas.
Nesusirinkus bendrijos narių kvorumui (daugumai), pakartotinis visuotinis ataskaitinis
susirinkimas įvyks 2024 m. gegužės mėn. 18 d. 11.00 val. Babinių 28-oji Nr. 33 (vandenvietės
sklype).
Dalyvių registracija nuo 10.00 val.

Bendrijos nariai, negalintys dalyvauti ataskaitiniame –rinkiminiame susirinkime, gali
įgalioti (raštiškai) savo šeimos narį arba sodo kaimyną balsuoti už susirinkimo nutarimus. Be
įgaliojimo atvykę ne bendrijos nariai, balsuoti negalės. Įgaliojimą gali patvirtinti bendrijos
valdybos pirmininkas, arba jo įgaliotas asmuo.

Su susirinkimo medžiaga galima susipažinti prieš susirinkimą, arba paprašius informacija
pateikiama gyvai sutartu laiku arba elektroniniu paštu.

Dalyviai galės sumokėti nario mokesčio ir vandens tiekimo mokesčius nuo 10.00 val. iki
11.00 val.

S/B Laimė valdyba